Będzin – stolica zagłębia dąbrowskiego

Będzin – stolica zagłębia dąbrowskiego

Będzin, miasteczko położone nad Czarną Przemszą, to historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego. Należy do najstarszych miast zarówno w Małopolsce jak i w województwie śląskim (minęło sześćset pięćdziesiąt lat od lokacji miasta na prawach magdeburskich). Będzin jest centrum kulturalnym i administracyjnym, w mieście nie brakuje też atrakcji turystycznych, zabytków, szlaków pieszych i rowerowych, restauracji itp. Pod względem turystycznym szczególnie w ostatnich latach miasto rozwija się niezwykle prężnie. Pod względem warunków naturalnych miasto posiada zróżnicowaną rzeźbę, raczej pagórkowatą. Najwyższe wzniesienia miasta to: Góra Świętej Doroty (zwana „Dorotką”), Parcina, góra Kijowa (zwana „Kamionką”), Wzgórza Małobądzkie, wzniesienia Warpia oraz Góra Zamkowa. Jak sama nazwa sugeruje, na tym ostatnim wzniesieniu znajduje się zamek wraz z podziemiami, otoczony zabytkowym parkiem (założonym w roku 1801.), stanowiącym atrakcję samą w sobie. Nazwa miasta według wszelkiego prawdopodobieństwa pochodzi od imienia osobowego „Będzan” lub „Będa”, jednakże jako atrakcję turystyczną wykorzystuje się legendę (niestety nieprawdziwą) o tym, jako by sam król Kazimierz Odnowiciel nadał miastu nazwę. Według legendy król nadał nazwę grodu mówiąc: „Tutaj my będziem”, a przy okazji wskazał miejsce dla swoich czeladników (dziś miasto: Czeladź) oraz pogoni (rzekomo dzisiejsza dzielnica Pogoń w Sosnowcu).