Białowieża – jedyne w swoim rodzaju miejsce w Polsce

Planując letnie wojaże na pewno powinniśmy wziąć pod uwagę odwiedzenie naszej Puszczy Białowieskiej, która ma w swoich zasobach fragmenty lasu o charakterze pierwotnym ostatnie w naszym kraju, bez żadnej ingerencji człowieka. W tej właśnie puszczy mieszka największa na świecie populacja żubra, żyjącego na wolności. W dzisiejszych czasach puszcza leży na terenie zarówno Polski i Białorusi, polska część jest mniejsza i wynosi ponad czterdzieści dwa procent powierzchni. Geograficznym środkiem puszczy jest Białowieża – duża wieś nad rzeka Narewką i jest ona siedzibą Białowieskiego Parku Narodowego. W Białowieży jest pałac zbudowany na polecenie cara Aleksandra III, który był rezydencją letnio – jesienną w okresie polowań, niestety spłonął on w czasie II wojny światowej , a na jego miejscu stoi obecnie budynek w którym jest dyrekcja BPN, muzeum przyrodnicze, hotel oraz restauracja. Pałac otacza przepiękny park z jeziorami, który zachwyca do dzisiaj. Białowieski Park Narodowy jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Główną atrakcją Białowieży jest Rezerwat Pokazowy Żubrów. Muzeum w sposób bardzo nowoczesny pokazuje Puszczę Białowieską jej zasoby przyrodnicze oraz kulturowe, wykorzystując środki przekazu: światło i dźwięk. Inną atrakcja jest szlak dębów królewskich, gdzie można podziwiać między innymi czterystuletnie dęby oraz inne stare drzewa.