Historyczna kraina

Historyczna kraina

Śląsk jest historyczną krainą położoną w południowo-wschodniej Polsce. Obejmuje swym zasięgiem dorzecze górnej oraz środkowej Odry, Sudety, Nizinę i Wyżynę Śląską. Od wschodu ze Śląskiem sąsiaduje Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Spośród wielu wartych odwiedzenia miejsc na terenie Śląska, miejscem szczególnym jest Góra Świętej Anny. Góra Świętej Anny to wzniesienie położone w kierunku południowym od Opola. W 1921 roku rejon Góry był świadkiem największej bitwy jaka została stoczona podczas III Powstania Śląskiego. Warto tutaj zobaczyć zbudowany w 1934 roku wielki amfiteatr oraz kościół franciszkanów wraz z klasztorem. O powstańczych walkach przypomina pomnik dzieła Ksawerego Dunikowskiego z 1955 roku. Warto odwiedzić również Opole. Opole położone jest nad rzeką Odrą, kojarzone jest przede wszystkim z odbywającym się od 1963 roku Festiwalem Piosenki Polskiej. W mieście warto zobaczyć rynek, który otaczają mieszczańskie kamienice wraz z zabytkowym ratuszem, pochodzącą z XV wieku katedrę, zbudowany w XIV wieku kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Warto wybrać się również do Brzegu. Miasto to było niegdyś rezydencją piastowskich książąt. Dziś warto zobaczyć w nim pochodzący z okresu renesansu zamek i zwiedzić Muzeum Piastów Śląskich, którego siedziba znajduje się właśnie na zamku.