Historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego rozwija się turystycznie

Historyczna stolica Zagłębia Dąbrowskiego rozwija się turystycznie

Niesłusznie kojarzony wyłącznie z funkcjami przemysłowymi, handlowymi i administracyjnymi funkcjami Będzin coraz wyraźniej stawia akcent na promocję swojej zupełnie innej twarzy. Od pewnego czasu jedną z ważniejszych spraw staje się w tym zabytkowym mieście turystyka, a Będzin, podobnie jak wiele innych miast położonych w województwie śląskim, naprawdę ma się czym pochwalić pod tym względem. Najintensywniejszy rozwój Będzin przeżył w epoce Jagiellonów, ale pierwsze historyczne wzmianki o Będzinie pochodzą z początku XIV wieku. W czasie swojej długiej historii pełnił funkcje grodu obronnego, wiejskiej osady, centrum targowe, aby wreszcie stać się ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Nic dziwnego, że uznaje się go za historyczną stolicę całego Zagłębia Dąbrowskiego. Coraz częściej osoby odwiedzające województwo śląskie do Będzina przyciąga cel ściśle turystyczny i niezwykle cenne zabytki leżące w obrębie tego miasta. Dla zapalonych miłośników historii zwiedzanie Będzina to prawdziwa gratka, gdyż zachowało się tu łącznie około 90 zabytkowych obiektów z różnych epok. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni miasta wynoszącej zaledwie nieco ponad 37 kilometrów kwadratowych zachowało się ich tyle, że na ich zwiedzanie z trudem wystarczy jeden dzień.