Jedno z piękniejszych miast

Jedno z piękniejszych miast

Jednym z piękniejszych zabytkowych miast Śląska jest Paczków. Miasto położone jest nad Nysą Kłodzką, zostało założone w 1254 roku przez wrocławskiego biskupa Tomasza. Miasto zostało założone na prawie flamandzkim. Swój największy rozwój przeżył Paczków w XVI wieku, był wtedy ważnym ośrodkiem sukienniczym, a wytwarzane w mieście wyroby wywożono do Czech, Austrii i Moraw. Znaczne zniszczenia przyniosła miastu wojna trzydziestoletnia, a włączenie miasta do Prus w wieku XVIII przyniosło upadek sukiennictwa. Miasto przeżyło II wojnę światową bez zniszczeń, dlatego do dzisiaj możemy podziwiać jego średniowieczny układ urbanistyczny. Miasto do dziś otaczają mury obronne z 19 bramami i 3 basztami. Nad miastem góruje sylwetka kościoła świętego Jana Ewangelisty, Kościół został zbudowany w II połowie XIV wieku, w wieku XVI został ufortyfikowany. W kościele znajduje się studnia, nazywana Tatarską, dzięki niej w kościele można było długo się bronić. Środek miasta zajmuje rynek z ratuszem w stylu gotycko-renesansowym. Miastem wartym odwiedzenia jest również Nysa. W mieście warto zobaczyć między innymi należący do zakonu Bożogrobców XVIII-wieczny klasztor. W Nysie znajduje się także kościół świętego Jakuba z XIV wieku, budynek Wagi Miejskiej powstały na początku wieku XVII oraz pojezuicki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.