Lubelszczyzna – kraina pieszych i rowerowych wędrówek

Województwo lubelskie to obszar położony pomiędzy dwoma rzekami – Wisły i Bugu. Jest to teren o wspaniale ukształtowanej przyrodzie, zachowanej w bardzo naturalnym stanie – o tym, jak wielką rolę władze przywiązują do tych walorów województwa, niech świadczy fakt, że Ziemia Lubelska to obszar posiadający najwięcej oznakowanych szlaków pieszych i ścieżek rowerowych – odpowiednio 3200 i ponad 1000 kilometrów, warto więc wybrać się na wędrówkę rowerową po tej ziemi. Na tym terenie możemy podziwiać dwa wspaniałe parki narodowe – Poleski Park Narodowy oraz Roztoczański park Narodowy – ten ostatni urzeka wspaniałymi konikami polskimi, to właśnie na tym terenie jest ich najwięcej w Polsce. Koniecznie trzeba też zwiedzić sam Lublin – jest to miasto, jak twierdzą niektórzy, jeszcze nie odkryte turystycznie, o wielkich walorach historycznych, o wielokulturowości, gdzie faktycznie mieszały się ze sobą takie kultury jak polska, rosyjska, ormiańska i żydowska, gdzie można spotkać również kościoły kilku religii, obecnych na tym terenie przez – można powiezie – setki lat historii. Jeśli już mowa o stolicy tych ziem – Lublinie, to koniecznie trzeba zobaczyć lubelski zamek oraz znajdującą się tam kaplicę Trójcy Świętej jest to unikalny zabytek, światowej klasy, połączenie architektury gotyckiej z rusko-bizantyjska. Z całą pewnością więc każdy, kto zdecydował się na pobyt na Lubelszczyźnie powinien zdecydować się się również na odwiedzenie właśnie Kaplicy Świętej Trójcy. Nie można zapomnieć również o pięknej lubelskiej katedrze, która całkiem niedawno została odrestaurowana w dużej mierze za pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej.