Na przedpolu Gór Stołowych

Na przedpolu Gór Stołowych

Na przedpolu Gór Stołowych położone są Wambierzyce. Wambierzyce to niewielka miejscowość, której mieszkańcy utrzymują się przede wszystkim z licznie przybywających pątników i turystów. I jedni i drudzy przybywają do Wambierzyc, aby podziwiać znajdującą się tutaj bazylikę, obejrzeć ruchomą szopkę i wędrować po dróżkach wambierzyckiej kalwarii. Miejscowy kościół został wzniesiony w latach 1715 – 1720. Budowa kościoła związana była z kultem figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obecny kształt został nadany świątyni w XVIII wieku. Warto zwrócić szczególną uwagę na wnętrze świątyni z ośmioboczną nawą i prezbiterium, które otacza wzniesiony na planie kwadratu krużganek i boczne kaplice. Wspomniana figurka Matki Boskiej znajduje się w ołtarzu głównym. Figurka jest datowana na XIV wiek. Do kościoła prowadzą monumentalne schody. Wokół świątyni i na okolicznych wzniesieniach znajduje się Kalwaria Wambierzycka. Na Kalwarię składa się 150 kaplic, krzyży i figur. Okoliczne wzgórza i potoki noszą nazwy znane z Biblii. Jest więc tutaj wzgórze Syjon, jest Tabor, Synaj i Cedron. Dużą atrakcją nie tylko dla dzieci jest znajdująca się przy ulicy Objazdowej ruchoma szopka, która jest dziełem Longina Wittiga. Szopka powstała w ciągu 28 lat, składa się na nią 800 figurek, w tym 300 ruchomych. Z Wambierzyc możemy wybrać się do Skalnych Grzybów.