O Dolnym Śląsku

O Dolnym Śląsku

Przez wieki na Dolnym Śląsku przeplatała się władza książąt piastowskich z panowaniem Habsburgów i Czechów. Do dnia dzisiejszego w wielu śląskich miasteczkach zachowały się ślady ze wspaniałej przeszłości, którą tworzyli ludzie o różnej narodowości, ale których łączyła jedna wspólna cecha: umiłowanie Śląska. Jednym z takich miasteczek o bogatej przeszłości są Duszniki Zdrój, do których już w połowie XVII wieku przyjeżdżali pierwsi kuracjusze. W Dusznikach Zdroju warto zobaczyć między innymi kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. W kościele warto zwrócić uwagę na barokową ambonę, dzieło Michaela Kösslera. Warto odwiedzić także Bystrzycę Kłodzką, a w niej kościół świętego Michała Archanioła, ratusz o renesansowej wieży oraz pozostałości murów miejskich z zachowanymi bramami: Rycerską, Wodną i Kłodzką. Koniecznie powinniśmy wybrać się także do Strzegomia. Znajduje się tutaj wzniesiona przez joannitów gotycka bazylika pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Bazylika została zbudowana w latach 1380 – 1410. Do wnętrza świątyni prowadzą ozdobione efektownymi tympanonami gotyckie portale. Warto odwiedzić także Legnicę, w której zachował się pochodzący z okresu średniowiecza układ urbanistyczny oraz zamek książąt legnickich z XVI i XVII wieku. Odwiedźmy także Lwówek Śląski z późnogotyckim ratuszem.