O Wrocławiu słów kilka

O Wrocławiu słów kilka

Głównym miastem Dolnego Śląska jest Wrocław. Od X wieku miasto znajdowało się na terenie monarchii Mieszka I i było jednym z ważniejszych miast Polski tego okresu. W 1241 roku miasto spustoszył najazd Mongołów, miasto jednak zostało szybko odbudowane. Od 1348 roku Wrocław wraz z całym Śląskiem wchodził w skład Czech, a od 1742 roku miasto należało do Prus. Do Polski Wrocław powrócił po zakończeniu II wojny światowej. Do najważniejszych zabytków Wrocławia należy katedra świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Katedra była pierwszą świątynią biskupstwa śląskiego, które zostało utworzone za panowania króla Bolesława Chrobrego. Świątynia pierwotnie była najprawdopodobniej drewniana, ślady pierwszej murowanej świątyni pochodzą z 1150 roku. Ślady te to między innymi zachowane w głównym portalu fragmenty rzeźb. Kamień węgielny pod budowę obecnego kościoła został położony w XIII wieku, ostatecznie budowę świątyni ukończono w wieku XV. Świątynia została mocno zniszczona podczas ostatniej wojny, jednak pieczołowicie ją odbudowano, przywracając jej dawny blask. Za wspaniały budynek miasta należy uznać także znajdujący się na wrocławskim rynku ratusz . W mieście warto także zobaczyć gmach Uniwersytetu Wrocławskiego. Kryje on w swych wnętrzach Aulę Leopoldina. Bryła uniwersytetu została wzniesiona w stylu barokowym.