Przyroda w Będzinie – rekreacja na Śląsku

Przyroda w Będzinie – rekreacja na Śląsku

Sląsk nie jest raczej regionem w naszym kraju, który szczególnie kojarzyłby się z turystyką i rekreacją. Tymczasem faktem jest, że w Będzinie w zagłębiu dąbrowskim znajduje się całe mnóstwo zadrzewionych połaci, wśród których możemy znaleźć również zabytkowy park z 1801 r. W granicach miasta znajdują się w sumie dziewięćdziesiąt cztery drzewa w latach 1992-1994 uznane za pomniki przyrody. Prawie połowa drzewostanu to pojedyncze egzemplarze, ale w skład ten wchodzi też aleja kasztanowa składająca się z czterdziestu ośmiu dni. Większość drzew uznanych za pomniki przyrody znajduje się w parku Ciechanowskich w Grodźcu. Od roku 1993. na terenie miasta funkcjonują też trzy obszary chronionego obrazu, które mają na celu zachowanie równowagi ekologicznej w okolicy oraz zapewnienie właściwej estetyki krajobrazu. Obszary te są również wykorzystywane jako typowe ośrodki rekreacyjne i turystyczne. Należy tutaj koniecznie wymienić zabytkowy park na Górze Zamkowej, który charakteryzuje się dużą ilością rzadkich i okazałych okazów starych drzew. Warto wspomnieć, że na terenach zielonych w Będzinie wyznaczone zostały również szlaki turystyczne, zarówno piesze jak i rowerowe, przeznaczone specjalnie dla celów turystycznych. Stan zadrzewienia na Śląsku wciąż się poprawia, a powodem jest właśnie chęć przełamania ugruntowanego stereotypu o szarym, brudnym, przemysłowym Śląsku.