Trasy rowerowe na Śląsku

Trasy rowerowe na Śląsku

Śląsk kojarzy się z miejscem mocno uprzemysłowionym, brudnym, gęsto zaludnionym i nieatrakcyjnym. Jednakże, jest to w dużej emirze stereotyp. Przemysł na Śląsku już z w znacznej mierze upadł, jego pracownicy musieli przekwalifikować się lub też wynieść do innego regionu, zatem ludności też nie jest już tak wiele, jak dawniej, zaś o czystość, przyrodę, sport i rekreację dba się w tym miejscu coraz bardziej. Na terenie Śląska, oprócz wielkich osiedli mieszkalnych i coraz mniej licznych zakładów przemysłowych znajduje się również sporo terenów zielonych. Nie brakuje parków, a nawet lasów. Są to wspaniałe przestrzenie do jazdy na rowerze, z których korzystają i mieszkańcy Śląska, i ich goście. Zarówno Wojewódzki park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, jak też park na Muchowcu w Katowicach pełne są mniej i bardziej dzikich ścieżek, idealnie nadających się do jazdy na rowerze. Ścieżki rowerowe są też wytyczane wzdłuż coraz większej ilości głównych ulic. Ponadto, wspaniałe trasy rowerowe znajdują się na Śląsku Cieszyńskim, w Beskidach. Tamtejsze szlaki są oczywiście znacznie dłuższe od tych wytyczonych w miastach należących do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Amatorów tych tras z pewnością nie brakuje. Jak zatem widać, mieszkańcy Śląska i zwiedzający go turyści mają gdzie spędzać czas w sposób przyjemny i zdrowy. Dla wielu z nich jazda na rowerze stanowi wspaniałą formę relaksu.