Warta odwiedzenia Piza

Spośród włoskich miast warto zobaczyć Pizę. Historia miasta zaczyna się w IX wieku przed naszą erą wraz z założeniem pierwszej etruskiej osady. W okresie średniowiecza miasto to było jednym z najważniejszych portów w rejonie Morza Tyrreńskiego. To właśnie portowi miasto zawdzięczało swoje bogactwo. Bogaci mieszkańcy Pizy zadbali o wzniesienie w swoim mieście kilku wspaniałych budowli. Jest wśród nich katedra w stylu romańskim, baptysterium, ale przede wszystkim dzwonnica, z którą miasto kojarzone jest najbardziej. Dzwonnica ta bardziej jest jednak znana jako Krzywa Wieża. Krzywa Wieża jest dzisiaj symbolem miasta. Jej rozpoczęto w roku 1173, ukończono w roku 1350. Miejsce na budowę dzwonnicy zostało wybrane niezbyt fortunnie:jest grząskie. Nic więc dziwnego, że już wkrótce po zakończeniu prac budowlanych, wieża zaczęła odchylać się od pionu. Wieża udostępniona jest do zwiedzania we wszystkie dni tygodnia od godziny 8.30 aż do zachodu słońca. Na wieżę nie mogą wchodzić dzieci poniżej ósmego roku życia. Wstęp na wieżę jest płatny, bilet kosztuje około 15 euro. W Pizie warto zobaczyć nie tylko Krzywą Wieżę, ale także katedrę Santa Maria Assunta. Katedra została wzniesiona na przełomie XI i XII wieku, w czasach największej świetności miasta. Świątynia została zbudowana w stylu romańskim, jednak można w niej zauważyć także elementy stylu bizantyjskiego, arabskiego i armeńskiego. Wstęp do katedry jest płatny.