Zamek Królewski w Warszawie

Mieszkańcy stolicy Polski zapytani o to, co jest najważniejszym zabytkiem w Warszawie, bez wahania odpowiadają, że Zamek Królewski. To także jeden z najczęściej wymienianych atrakcji turystycznych wśród obcokrajowców. Zamek Królewski w Warszawie zbudowany jest w stylu barokowo-klasycystycznym usytuowany jest na placu Zamkowym. Miejsce to wielokrotnie było dotykane przez złe fatum. Dewastowane i grabione przez wrogów (wojska niemieckie, szwedzkie, rosyjskie i brandenburskie) oraz nieomalże doszczętnie zniszczone podczas II wojny światowej przez władze niemieckie. Dopiero w 1971 Zamek Królewski w Warszawie został zrekonstruowany i w całości odbudowany. Zamek jest wpisany do Państwowego Rejestru Muzeów i dzisiaj pełni on funkcje reprezentacyjne. W 1980 roku cały kompleks został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Statystyki dowodzą, że rokrocznie Zamek Królewski w Warszawie zwiedza ponad pół miliona ludzi. Najważniejsze wydarzenia związane z Zamkiem Królewskim w Warszawie ściśle wiąże się z historią całego kraju. W 1611 roku doszło do hołdu Zygmuntowi Wazie, złożonemu przez Wasyla Szujskiego – cara Rosji. Zaledwie 30 lat później, w 1641 roku odbył się tam hołd lenny złożony Władysławowi Wazie. W 1829 roku miała miejsce koronacja królewska rosyjskiego cara Mikołaja I. Jednak najważniejszym wydarzeniem była zdecydowanie Konstytucja 3 maja w 1791 uchwalony przez Sejm Czteroletni. Zamek Królewski w Warszawie można zwiedzać każdego dnia w określonych godzinach. Bilety dostępne są zarówno w normalnej cenie jak i ulgowej, dla studentów i młodzieży szkolnej oraz małych dzieci.