Zamek w Będzinie – atrakcja turystyczna

Zamek w Będzinie – atrakcja turystyczna

Zamek Królewski w Będzinie to główna atrakcja miasteczka, ale również całej okolicy. Jest to wczesnośredniowieczna warownia nad rzeką Czarną Przemszą, pochodząca z dziewiątego wieku. Został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego jako część tzw. Orlich Gniazd, na wzgórzu w Będzinie, zwanym Wzgórzem Zamkowym. Zaczątkiem obecnego zamku była kamienna wieża wybudowana za panowania Bolesława Wstydliwego. Następnie dobudowano tzw. górny zamek (otoczony dwoma pierścieniami murów) oraz dolny zamek. Zamek na śląsku przechodził niezwykle burzliwe koleje losu, w roku 1616. zamek spłonął w pożarze miasta. Twierdza została odbudowana na koszt podstolego krakowskiego Andrzeja Dębińskiego. Niestety już w czasie potopu szwedzkiego, w latach 1655-1655 zamek ponownie uległ poważnym zniszczeniom. Twierdza została odbudowana na rozkaz lustratorów królewskich w roku 1660. Legenda głosi, że dwadzieścia trzy lata później, w roku odsieczy wiedeńskiej na zamku gościł król Jan III Sobieski wraz z małżonką oraz poselstwem, w drodze do Austrii. (Na pamiątkę tego wydarzenia przebiegający pod murami zamku szlak turystyczny nosi nazwę Szlaku Husarii Polskiej.) Na zamku w Będzinie gościły też inne koronowane głowy: August II Mocny Sas oraz Stanisław August Poniatowski. Obecnie zamek wraz z otaczającym go parkiem stanowi główną atrakcję turystyczną miasta.