Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy obejmuje dolinę rzeki Biebrza od jej źródeł aż do ujścia do rzeki Narew, niemal cała rzeka, to jest około sto pięćdziesięciu kilometrów jest objęta ochroną, czyli znajduje się na terenie parku. Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Siedzibą parku jest miejscowość Osowiec, który jest znany nie tylko z tej funkcji, ale również, dlatego że w Osowcu jest dziewiętnastowieczna twierdza, która jest najważniejszym zabytkiem na tym terenie a została usytuowana na jedynej przeprawie przez bagna i miła bardzo duże znaczenie strategiczne, albowiem broniła zachodnich granic imperium rosyjskiego. Twierdza została wpisana do rejestru zabytków i zostało tutaj otwarte Muzeum Twierdzy Osowiec, gdzie można zwiedzać nie tylko muzeum, ale również umocnienia twierdzy, które to oprowadzanie jest z przewodnikiem. Park zajmuje największe kompleksy torfowisk i bagien, które są przy rzece. Są tutaj oprócz bagien szuwary, olsy czy brzeziny. Są w tym parku narodowym rzadkie gatunki, takie jak wierzba lapońska, gniadosz królewski czy brzoza niska. Oprócz roślinności możemy spotkać bardzo dużo gniazdujących ptaków, które są charakterystyczne dla środowiska bagiennego a także ptaki, które tradycyjnie żyją w strefie tajgi i tundry. Charakterystycznym zwierzęciem tego regionu jest łoś, który jedynie tutaj przetrwał druga wojnę światową. Z pewnością warto więc po przechadzać się po tych terenach. Jeżeli będziemy cicho i dopisze nam szczęście być może uda nam się dostrzec to jakże piękne zwierzę. Z całą pewnością będzie to piękny widok dla nas niezapomniany.