Dawna bożnica w Dębicy

Powiat Dębicki może pochwalić się niejednym pięknym zakątkiem na swojej mapie. Szczególne miejsce w samym mieście zajmuje jednak zabytek kultury żydowskiej, który jednak w tych czasach utracił już swój klimat. Turyści jednak tłumnie lubią zatrzymywać się przy dawnej bożnicy, która posiada bogatą historię. Jej czasy sięgają jeszcze XVIII wieku. Jest tym bardziej dostępna dla gości i zwiedzających, gdyż usytuowana jest przy głównej drodze. Bez problemu można ją znaleźć i podziwiać przynajmniej zabytkowy charakter, jaki został na jej zewnątrz. Przelotowa droga do Krakowa daje także wiele możliwości spotkania tego zabytku architektonicznego. Synagoga w 1939 r. została spalona, jednak z czasem nastąpiło jej odnowienie. Dawny klimat utracono bezpowrotnie, ale mimo to turyści doceniają świątynię żydowską, którą posiada bogatą historię. II wojna światowa o mało nie pozbawiła Podkarpacia jednego z najstarszych zabytków. Po wojnie stała się domem towarowym, a jednak stanowi osobliwość na dębickich ulicach. Jest tym łatwiejsza do odnalezienie przez swój szczególny, świątynny charakter. Zwiedzając to miejsce należy zwrócić przede wszystkim uwagę na listwowe obramowania ścian i półkoliste okna. To także na dębickich ulicach jest rzadkością, dlatego dawna bożnica nadal przyciąga tak ciekawskie oczy przechodniów i turystów. Z pewnością więc jeżeli będziemy mieli okazję znaleźć się w Dębicy powinniśmy skierować nasze kroki właśnie w kierunku miejscowej bożnicy. Jest to obiekt o tyle ciekawy, że nie spotkamy go w każdym polskim mieście. W większości polskich miast tego rodzaju obiektów już się nie widuje.