Kilka słów o Katowicach

Kilka słów o Katowicach

Katowice kojarzą się przede wszystkim z kopalniami węgla kamiennego. Miasto położone jest na wysokości 250 – 352 m n. p. m. Od zachodu miasto graniczy z Chorzowem i Rudą Śląską, od północy z Czeladzią i Siemianowicami Śląskimi, od północnego wschodu z Sosnowcem, od południa z Tychami, od południowego zachodu z Mikołowem. Pierwsza wzmianka o Katowicach pochodzi z 1598 roku, wtedy to jeszcze Katowice były wsią, a cały Śląsk należał do Czech. Od 1742 roku Katowice znalazły się pod panowaniem pruskim. Do miasta napłynęła duża liczba ludności niemieckiej. Spowodowało to rozwój przemysłu w Katowicach, ale także germanizację ludności polskiej. W XVIII wieku powstały w Katowicach pierwsze kopalnie uruchomione zostały połączenia kolejowe z Wrocławiem, Krakowem, Mysłowicami i Warszawą. W 1865 roku Katowice uzyskały prawa miejskie. W latach 1919 – 1921 mieszkańcy miasta brali udział w powstaniach śląskich, decyzją plebiscytu z 20 III 1921 roku miasto ponownie znalazło się w granicach Polski. W okresie II wojny światowej miasto włączone zostało do III Rzeszy, spod okupacji niemieckiej zostało wyzwolone 27 I 1945 roku. Spośród zabytków miasta na uwagę zasługuje późnogotycki kościół świętego Michała Archanioła i miejski tatr pochodzący z początku XX wieku. Wizytówką miasta jest słynny Spodek.