O Bramie Lubawskiej

O Bramie Lubawskiej

Sudety Środkowe oddziela od Sudetów Zachodnich Brama Lubawska. W Bramie Lubawskiej położona jest wieś Krzeszów. W 1242 roku księżna Anna, żona Henryka Pobożnego, założyła tutaj opactwo benedyktynów. W 1292 roku Bolko I przekazał opactwo zakonowi cystersów. W XVII i XVIII wieku klasztor i kościół zostały przebudowane, dziś kościół jest jedną z najpiękniejszych barokowych świątyń Dolnego Śląska. Znajdujące się w kościele rzeźby są autorstwa Antoniego Dorasila i Ferdynanda Maksymiliana Brokofa, a freski pokrywające sklepienie namalował Jerzy Wilhelm Neunhertz. Za prezbiterium znajduje się dwukopułowa, zbudowana w stylu późnego baroku, kaplica grobowa świdnickich książąt. W kaplicy tej znajdują się między innymi grobowce księcia Bolka I i Bolka II. Podczas pobytu na Śląsku warto odwiedzić także jedno z najstarszych miast Dolnego Śląska jakim jest Lwówek Śląski. Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie już w 1209 roku. Miasto rozwinęło się dzięki korzystnemu położeniu na szlaku handlowym, który biegł z Niemiec poprzez Wrocław i Kraków na Ruś. II wojna światowa przyniosła znaczne zniszczenia zabytkowej zabudowie miasta. W dobrym stanie zachował się w mieście gotycki kościół oraz ratusz w stylu gotycko-renesansowym. Koniecznie trzeba też odwiedzić Świdnicę z cennym kościołem o szkieletowej konstrukcji.