O trzebnickich zabytkach

O trzebnickich zabytkach

Niewielkie miasto Trzebnica położone na północ od Wrocławia może pochwalić się wyjątkowym kompleksem architektonicznym, jakim jest klasztor Panien Cystersek ufundowany w latach 1203 -1204 przez księcia Henryka Pobożnego i Jadwigę Śląską. Klasztor ten był pierwszym klasztorem żeńskim na Śląsku. Zmarła w nim księżna Jadwiga w 1243 roku, która po śmierci męża i stracie syna w bitwie pod Legnicą wstąpiła do klasztoru. Księżna Jadwiga została ogłoszona świętą w 1267 roku. Wkrótce została patronką Śląska. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja i świętej Jadwigi został wzniesiony w stylu romańskim. W czasach baroku kościół przeżył znaczną przebudowę i dziś zachwyca turystów swoim wystrojem. We wnętrzu świątyni warto zwrócić uwagę na kaplicę świętego Jana. Kaplica ta jest miejscem symbolicznego pochówku świętej Jadwigi. Sarkofag świętej znajduje się w kaplicy świętej. Zwróćmy także uwagę na barokowy wystrój świątyni, zwłaszcza na cykl obrazów, który przedstawia legendę świętej Jadwigi. Kościół w Trzebnicy nazywany jest Mauzoleum Piastów, gdyż znajdują się w nim symboliczne groby 20 przedstawicieli rodu Piastów. Świątynia jest najstarszym miejscem pielgrzymek na Dolnym Śląsku, zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI otrzymała status Międzynarodowego Sanktuarium. Trzebnica leży 22 km od Wrocławia.