Puszcza Białowieska – jedyne takie miejsce w Europie

Jednym z najbardziej urokliwych miejsc nie tylko w Polsce, ale również i w Europie jest Puszcza Białowieska, która jako obiekt przyrodniczy jest wpisana na Listę dziedzictwa Światowego przez UNESCO. Charakterystyczną cechą tego kompleksu leśnego jest to, że część puszczy została zachowana, bez żadnej ingerencji człowieka w życie puszczy, czyli człowiek na tym terenie nie ingeruje w żaden sposób na puszczę, czyli mamy możliwość zobaczyć pierwotną puszczę. Jest to szczególne miejsce, gdzie można odpocząć wśród starych drzew i to jest na tyle zachęcające, że przyjeżdżają tutaj nie tylko turyści z Polski, ale i z zagranicy. Puszcza Białowieska wszystkim kojarzy się przede wszystkim z żubrami, które są nazywane królami puszczy, jednak w puszczy żyje bardzo dużo innych zwierząt, takich jak rysie, czy wilki. Niesamowite wrażenie sprawiają wielkie drzewa, rosnące od stuleci, są tu między innymi: dęby, lipy, garby czy olsy oraz jesiony. Najstarsze drzewa mają swoje imiona. W Białowieży warte odwiedzenia jest Muzeum Przyrodniczo – Leśne, które jest najstarszym muzeum w polskich parkach narodowych. Muzeum to jest obecnie zmodernizowane, to znaczy, że umieszczone jest w nowoczesnym budynku a zbiory są prezentowane w sposób innowacyjny z uwzględnieniem najnowszych możliwości technicznych i użycia nowinek. Z całą pewnością muzea w takiej właśnie formie są przyszłością muzealnictwa i takie właśnie muzea przyciągają największe rzesze odwiedzających. Takie nowoczesne w formie muzea przemawiają przede wszystkim do najmłodszych zwiedzających, którzy nie chcą już zwiedzać muzeów tradycyjnych, które jawią im się jako nudne.