Rezerwaty przyrody w Beskidzie Sądeckim

Na terenie Polski znajdziemy wiele rezerwatów przyrody, które chronią różnego rodzaju przedstawiciele flory oraz fauny. Rezerwatów przyrody nie brakuje także na terenie Beskidu Sądeckiego, który położony jest w Karpatach. Na stosunkowo niewielkim terenie znajdziemy kilkanaście rezerwatów przyrody oraz jeden duży park krajobrazowy, którym jest Popradzki Park Krajobrazowy utworzony na tym terenie w roku 1987. Najbardziej znanym rezerwatem przyrody Beskidu Sądeckiego jest rezerwat Las Lipowy Obrożyska. Położony jest on na terenie Muszyny. Ciekawostka jest fakt, że o jego utworzeniu zdecydowano tuż po zakończeniu pierwszej wojny światowej. W ciągu kolejnych lat sukcesywnie rozszerzano teren, który objęty był ochroną. Rezerwat na tym terenie ochrania kilka różnych formacji roślinnych. Najbardziej znaczącą z nich są fragmenty lasu lipowego. Niemalże wszystkie drzewa na terenie rezerwatu to starodrzewia. Kolejnym ciekawym rezerwatem jest z całą pewnością Łabowiec. Ten rezerwat znajduje się na terenie Łabowej, która jest stosunkowo niewielką wsią. Jego historia sięga roku 1924. Na terenie tego rezerwatu chroni się przede wszystkim buczynę karpacką. Drzewa, które tutaj rosną znacząco różnią się między sobą zarówno wiekiem, jak i wysokością. Z pewnością nie można zapomnieć także o rezerwacie Uhryń, który znajduje się we wsi Uhryń położonej w gminie Nawojowa. Tutaj również ochrania się buczynę karpacką.