Suwalszczyzna zaprasza wszystkich

Suwalszczyzna jest bardzo pięknym zakątkiem naszego kraju, jest wyróżniająca się na mapie Polski. Suwalszczyzna jest jednym z najczystszych i najpiękniejszych regionów leżącym na terenie bardzo zróżnicowany, albowiem jest to pozostałość ostatniego zlodowacenia, czyli rzeźba wykonana przez nasuwający się i cofający lodowiec skandynawski na terenie naszego kraju. Teren ten jest usiany jeziorami, mniejszymi większymi typu rynnowego czy tez oczek wodnych. Klimat Suwalszczyzny też nie jest taki jak na reszcie terytorium Polski, jest zdecydowanie chłodniejszy, a co za tym idzie roślinność na tym terenie jest też inna. Jest sporo miejsc, które będą c na tym terenie odwiedzić. Na pewno wyjątkowym miejscem jest najgłębsze jezioro Hańcza czy Jezioro Wigry i znajdujący się nad nim pokamedulski zespół klasztorny, kościół i eremy pustelnicze, ponieważ kameduli są zakonem pustelniczym. Nie tylko piękne widoki przyciągają tutaj turystów, ale również miejsca, ponieważ w klasztorze przebywał podczas pielgrzymki nasz papież Jan Paweł II i na pamiątkę pozostały pomieszczenia, w których mieszkał, a które obecnie można zwiedzać. Znana w Polsce rzeka Rospuda, która zablokowała budowę obwodnicy Augustowa jest rzeką, która jest wspaniałym miejscem na spływy. Z całą pewnością można powiedzieć, że dobrze stało się, że nie zdecydowano się obwodnicą Augustowa zdewastować tak niesamowitych pod względem przyrodniczym terenów jak właśnie dolina Rospudy. Nigdzie indziej w całej Polsce nie znajdziemy miejsc tak wyjątkowych i unikatowych jak właśnie dolina rzeki Rospudy. Z całą pewnością warto znaleźć czas aby te tereny chociaż trochę poznać.