Warty odwiedzenia Wrocław

Warty odwiedzenia Wrocław

Na południowo-zachodnich obszarach naszego kraju leży miasto Wrocław. Nazwa stolicy Dolnego Śląska pochodzi prawdopodobnie od imienia Wrocisława. Imię to spotykane jest w starych dokumentach. Pierwsza wzmianka o Wrocławiu znajduje się w kronice Ditmara, który opisywał zjazd gnieźnieński. Bolesław Krzywousty, dzieląc Polskę pomiędzy swych synów, przydzielił Wrocław najstarszemu ze swoich synów, Władysławowi. Nie był to najlepszy wybór, prawdziwie Wrocław rozwinął się dopiero za panowania Henryka Brodatego. Wiele cennych zabytków zawdzięcza miasto właśnie jemu oraz jego małżonce, którą była święta Jadwiga. Po śmierci ostatniego z Piastów wrocławskich, którym był Henryk VI, miasto przeszło we władanie króla czeskiego. Turystom, którzy odwiedzają Wrocław, szczególnie polecam odwiedzenie Ostrowa Tumskiego, Starego Miasta oraz Rynku. Na szczególną uwagę zasługuje wrocławski ratusz z okazałą wieżą, która wznosi się na wysokość 67 m. Na obrzeżach Starego Rynku warto zwrócić uwagę na kościół pod wezwaniem świętej Elżbiety z liczącą 84 m wieżą. Wśród sakralnych zabytków Wrocławia najważniejszym jest katedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Z wieży katedry możemy podziwiać piękną panoramę miasta. We wnętrzach katedry znajdują się nagrobki śląskich biskupów i znamienitych osób świeckich.