Zabytki Będzina – Muzeum Zagłębia

Zabytki Będzina – Muzeum Zagłębia

Każdy, kto ma ochotę zwiedzać Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie, a w szczególności miasto Będzin, musi uwzględnić tamtejsze muzeum jako punkt obowiązkowy programu. Chcąc poznac dogłębnie jakiś region czy miasto należy zacząć od dogłębnego zapoznania się z jego historią i archeologią. Muzeum Zagłębia w Będzinie gromadzi i udostępnia wszelkie materiały dotyczące historii i kultury śląska dąbrowskiego. Placówka została założona z okazji 600-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim mieści się aktualnie w dwóch obiektach: w zamku w Będzinie (przy ulicy Zamkowej) oraz w Pałacu Mieroszewskich przy ulicy Świerczewskiego. Funkcjonowanie placówki określa statut Rady Miasta zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W tych samych budynkach, co muzeum działa też między innymi: zagłębiowski oddział Towarzystwa Numizmatycznego, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, I Chorągiew Czarnego Rycerza Kasztelanii Będzińskiej. Zbiory będzińskiego muzeum podzielone są na wystawy stałe i czasowe oraz pogrupowane w odpowiednich działach tematycznych. Najciekawsze wystawy stałe to „Dzieje i historia Będzina” oraz „Dawna brioń i uzbrojenie. Muzeum aby funkcjonować składa się z poszczególnych działów: historycznego, archeologicznego, etnograficznego, broni i uzbrojenia, upowszechniania, plastyczno-technicznego, finansowo administracyjnego oraz w biblioteki.