Zabytki Będzina – żydowski dom modlitwy Cukiermana

Zabytki Będzina – żydowski dom modlitwy Cukiermana

Żydowski dom modlitwy w Będzinie jest jednym z najciekawszych i najbogatszych zabytków w mieście i w okolicy. Został ustanowiony w Będzinie dzięki staraniom Nuchima Cukermana, pierwsze nabożeństwo odbyło się tam pod koniec lat dwudziestych lub na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku. (Wiadomo, iż było to w święto Paschy.) Miejsce, które zaadoptowano na dom modlitwy pierwotnie pełniło funkcje mieszkania prywatnego. W czasie drugiej wojny światowej pomieszczenia domu modlitwy zostały przeznaczone na magazyny, które zlikwidowano wraz z wkroczeniem Armii Czerwonej. W związku z tym wcześniej zamalowano istniejące polichromie. W roku 2005. odbyły się profesjonalne badania lokalu przeprowadzone przez historyków i ekspertów, odnaleziono zamalowane polichromie (przedstawiające kolumny oraz ołtarz z bochenkami chleba). Jesienią 2007. roku po konserwacji pomieszczeń zostały one udostępnione do zwiedzania przez turystów. Przez jakiś czas Żydowska Gmina Wyznaniowa w Katowicach prowadziła starania celem wynajęcia domu modlitwy, co udało się w roku 2008. Dzięki temu miejsce to zostało ocalone od dalszych zniszczeń i wpisane do Śląskiego Rejestru Zabytków. Założono również specjalną fundację „Brama Cukermana”, która opiekuje się tym miejscem oraz zajmuje się jego promocją jako obiektu turystycznego i miejsca odbywania się rozmaitych projektów i przedsięwzięć kulturalnych.