Zabytki w Będzinie – kościół pw. Świętej Trójcy

Zabytki w Będzinie – kościół pw. Świętej Trójcy

Aktualnie parafia Świętej Trójcy w Będzinie jest najmniejszą parafią rzymskokatolicką w tym mieście. Budynek kościoła od roku 1960. jest uznawany za zabytek i pełni rolę atrakcji turystycznej. Mówi się o początkach parafii w trzynastym wieku, jednak niewykluczone, że zgromadzenie wiernych istniało w tym miejscu już wcześniej, nawet w jedenastym, dwunastym wieku. Jednak prawdopodobnie pierwsza parafia nie przetrwała najazdu tatarskiego w roku 1241. lub 1ub 1259. Odnowienie parafii i odbudowa kościoła pod tą sama nazwą i w tym samym miejscu nastąpiło jednak szybko. W roku 1363. na rozkaz króla Kazimierza Wielkiego wybudowano w tym miejscu pierwszy murowany, gotycki kościół, który posiadał tylko jedną nawę oraz wysoką wieżę o kwadratowym przekroju. W szesnastym wieku budynek kościoła został zajęty przemocą przez zgromadzenie braci polskich i zamieniony na ariański zbór. (To wtedy katoliccy mieszczanie pozbawieni świątyni rozpoczęli budowę za murami kościoła pod wezwaniem Tomasza Becketa). Budynek powrócił do katolików dopiero w roku 1564., na rozkaz królewski, w stanie silnie zrujnowanym. Pod koniec osiemnastego wieku do kościoła została dobudowana kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, a pod koniec dziewiętnastego wieku – kaplica Serca Pana Jezusa. W czasie drugiej wojny światowej na dziedzińcu kościoła znaleźli schronienie Żydzi prześladowani przez nazistów, co jest dodatkową, chlubną kartą w historii tego kościoła.