Zanim wybierzecie się do Będzina

Zanim wybierzecie się do Będzina

Niektóre miasta trzeba koniecznie zwiedzać z przewodnikiem w ręce. Bez rzetelnej informacji o atrakcjach turystycznych łatwo przegapić wiele naprawdę interesujących zakątków i zabytków. Przykładem takiego miasta jest leżący w województwie śląskim nad rzeką Przemszą Będzin, uznawany przede wszystkim za ośrodek przemysłowy i handlowy, natomiast słabiej znany ze swojej historii i zabytkowych obiektów dokumentujących długie dzieje miasta. Będzin wzmiankowany jest w dokumentach historycznych już w 1301 roku, a powstał jako warowny gród mający bronić biegnącego przez te tereny szlaku handlowego. Rozkwitł w czasach Jagiellonów, a drugi okres intensywnego rozwoju przypada na przemysłowy wiek XIX. Niemal każda z epok historycznych pozostawiła w zabudowie miasta swoje ślady. Wystarczy powiedzieć, że na listę zabytków będących pod ochroną prawną wpisano niemal 90 obiektów znajdujących się w obrębie miasta. Należą do nich budowle o bardzo różnorodnym przeznaczeniu: od kościołów przez kopalnię węgla kamiennego aż po doskonale zachowane obszary zieleni, będące ostoją zwierzyny i drzewostanu w przemysłowym województwie śląskim. Planując zwiedzanie Będzina trzeba wcześniej zdecydować, którym z licznych zabytków poświęcić najwięcej uwagi, bo na zobaczenie wszystkich atrakcji może nie starczyć czasu.